"Pfizer-rapport veroorzaakt ophef in gemeenteraad" - Max von Kreyfelt en Ton Koenderink

Tijdens de gemeenteraad in Haaksbergen op de laatste dag van november presenteerde de heer Koenderink een rapport van Pfizer als onderwerp voor zijn spreekrecht. Volgens het rapport zou er grote oversterfte, aanzienlijk meer kankergevallen en opvallende oversterfte bij geboortes optreden in de wereld en Nederland, maar in Haaksbergen in het bijzonder. De heer Koenderink gaf aan dat de burgemeester de vaccinaties tegen het corona virus niet langer zou mogen faciliteren. De gemeenteraad nam kennis van zijn betoog, maar een fractie merkte op dat hij dit beter in Den Haag zou kunnen melden. Na instemmend applaus verliet de aanhang van de heer Koenderink de publieke tribune.

Van 45.000 kregen 42086 bijwerkingen. 1223 gingen dood. Dat is ruim 2.7%! In de eerste drie maanden. Vreemd dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Kuipers voorop, geen reden ziet om de vaccinaties als mogelijke oorzaak voor oversterfte te onderzoeken.