Het verdriet van Nederland | Gesprek met Wierd Duk & Ewald Engelen

Mensen zien dat Nederland hun ontglipt